Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Klientem!

Mocno wierzymy, że produkty kupione u nas dadzą Ci satysfakcję z zakupu. Jeśli jednak zmienisz zdanie to masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią, inną niż Dostawca.

Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży towaru, na Tobie spoczywa obowiązek zwrócenia do nas towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres  Naturalniemed.pl- Dział Zwrotów, Ryczyska 14, 08-420, gm. Miastków Kościelny, a także mailowo na adres: zamowienia@naturalniemed.pl przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj o właściwym zapakowaniu towaru, tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia i wybierasz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeśli chcesz dokonać zwrotu zakupionego towaru, musi on być oryginalnie zapakowany, nieotwarty, nieuszkodzony, w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży. Zwrotom podlegają tylko takie produkty.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

Formularz odstąpienia od umowy >